محصولات
عنوان :
کتاب ابعادحقوقی فاجعه منا
نویسنده :
عزیزالله فهیمی،سسید حسن وحدتی شبیری،محمد خلیل صالحی،علی مشهدی،سید یاسر ضیایی،فاطمه باقری،حسام سامانی
سال چاپ یا تولید :
1395