شهید شاخص سال ۹۶سازمان بسیج حقوقدانان
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، شهید حاج محمد رضا جلالی به عنوان شهید شاخص سال ۹۶ بسیج حقوقدانان معرفی شد.
شهید سال بسیج در ۹۶ شهیدسید محمد سعید جعفری